محصولات دسته : دوچرخه

دوچرخه الکس سایز ۲۹ مدل پلاسما کد ۲۹۴۸۸

  سایز ۲۷٫۵ برند الکس کد کالا ۲۹۴۸۸ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۲۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزویبریک-تایر پهن گلریز این محصول مونتاژ شده و اچار کشی شده تحویل مشتری میشود. محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 879000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۷٫۵ مدل فایترکد ۲۷٫۵۵۵۴

  سایز ۲۷٫۵ برند الکس کد کالا ۲۷٫۵۵۵۴ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۲۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزدیسکی هیدرو لیک-تایر پهن گلریز این محصول مونتاژ شده و اچار کشی شده تحویل مشتری میشود. محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 1051000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۷٫۵مدل ویوا کد ۲۷٫۵۴۹۷

  سایز ۲۷٫۵ برند الکس کد کالا ۲۷٫۵۴۹۷ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۲۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزدیسکی-تایر پهن گلریز این محصول مونتاژ شده و اچار کشی شده تحویل مشتری میشود. محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 899000 تومان
دوچرخه الکس سایز۲۷٫۵ مدل پلاسما کد۲۷٫۵۴۸۷

  سایز ۲۷٫۵ برند الکس کد کالا ۲۷٫۵۴۸۷ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۲۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزویبریک-تایر پهن گلریز نکته:این محصول مونتاژ شده و اچار کشی شده تحویل مشتری میشود. محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 849000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل فایتر کد۲۶۵۵۳

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۵۵۳ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۲۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزهیدرولیک-تایر پهن گلریز نکته:این محصول مونتاژ شده و اچار کشی شده تحویل مشتری میشود. محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 981000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل ویواکد۲۶۴۹۶

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۴۹۶ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۲۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزدیسکی-تایر پهن گلریز نکته:این محصول مونتاژ شده و اچار کشی شده تحویل مشتری میشود. محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 825000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل پلاسما کد۲۶۴۸۶|Alex bike size 26 plasma

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۴۸۶ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۳۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزویبریک-تایر پهن گلریز محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 781000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل ویکتوری کد۲۶۴۸۳|Alex bike size 26 Model Victory

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۴۸۳ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۳۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزویبریک-تایر پهن گلریز محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 785000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل فرمولا کد ۲۶۴۷۸|Alex taille du vélo 26 modèle Formula

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۴۷۸ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۳۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – ترمزدیسکی-تایر پهن گلریز محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 770000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل اتمسفر کد ۲۶۴۷۳|Alex bike size 26 model atmospheres

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۴۷۳ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ قفل شو-۳۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلثی ۵ سانتی – دیسکی-تایر پهن گلریز محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 789000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل اپتیما کد۲۶۴۶۸|Alex bike size 26 model Optima

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۴۶۸ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ کمکدار-۳۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلاثی – ترمز ویبریک-تایر پهن گلریز محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 625000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۶ مدل تراست| (کد -۲۶۴۶۳)Alex bike size 20 model Trust

  سایز ۲۶ برند الکس کد کالا ۲۶۴۶۳ تنه الومنیم مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  تنه الومنیم- دو شاخ کمکدار-۳۱ دنده کلاج دار- طوقه مثلاثی – ترمز ویبریک-تایر پهن گلریز محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 649000 تومان
دوچرخه الکس سایز ۲۰|Alex bike size 20(20443

  سایز ۲۰ برند الکس کد کالا ۲۰۴۴۳ تنه آلیاژ فولاد دو شاخ آلیاز فولاد کاسه دو شاخ ۷ پارچه نوع فرمان ساده میله فرمان فلزی کرپی فرمان فلزی سر دسته فرمان پلاستیک نرم زین ابری – دستگیره دار لوله زین فلزی دنده ندارد طبق قامه فلزی زنجیر فلزی-kmc قاب زنجیر فلزی- تمام قاب ترمز ویبرک تایر پهن gw تیوب بوتیل طوقه الومنیوم – دو پوست – مثلثی-alex توپی اهن پره ضخیم -ed توپ تنه اهن گلگیر دارد کمکی دارد وزن محصول ۶ کیلو گرم سبد دارد زنگ  دارد رده سنی ۸تا ۱۱ سال مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  دوچرخه سبد دار – زنگ دار- قمقمه دار- مونتاژ شده و اچار کشی شده محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 439000 تومان
دوچرخه سایز ۲۰ برند الکس| کد (۲۰۴۳۳)Alex’s bike size 20

  سایز ۲۰ برند الکس کد کالا ۲۰۴۳۳ تنه آلیاژ فولاد دو شاخ آلیاز فولاد کاسه دو شاخ ۷ پارچه نوع فرمان ساده میله فرمان فلزی کرپی فرمان فلزی سر دسته فرمان پلاستیک نرم زین ابری لوله زین فلزی دنده ندارد طبق قامه فلزی زنجیر فلزی-kmc قاب زنجیر فلزی- تمام قاب ترمز ویبرک تایر سفید gw تیوب بوتیل طوقه الومنیوم توپی اهن پره ضخیم -ed توپ تنه اهن گلگیر دارد کمکی دارد وزن محصول ۶ کیلو گرم سبد دارد زنگ  دارد رده سنی ۵ تا ۸ سال مدت زمان انتظار برای تحویل تهران – یکروزه و شهرستان سه روزه توضیحات بیشتر  دوچرخه سبد دار – زنگ دار-مونتاژ شده و اچار کشی شده محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 339000 تومان
دوچرخه سایز ۱۲ الکس|Bike size 12 Alex

  سایز ۱۲ برند الکس کد کالا ۱۲۴۳۱ تنه آلیاژ فولاد دو شاخ آلیاز فولاد کاسه دو شاخ ۷ پارچه نوع فرمان ساده میله فرمان فلزی کرپی فرمان فلزی سر دسته فرمان پلاستیک نرم زین ابری لوله زین فلزی دنده ندارد طبق قامه فلزی زنجیر فلزی-kmc قاب زنجیر فلزی- تمام قاب ترمز لقمه ای تایر سفید gw تیوب بوتیل طوقه الومنیوم توپی اهن پره ضخیم -ed توپ تنه اهن گلگیر دارد کمکی دارد وزن محصول ۶ کیلو گرم سبد دارد زنگ  دارد رده سنی ۳ تا ۶ سال مدت زمان انتظار برای تحویل سفارش تهران یکروزه – شهرستان ۳ روزه توضیحات بیشتر  دوچرخه سبد دار – زنگ دار-مونتاژ شده و اچار کشی شده محصولات مشابه و هم گروه

قيمت : 299000 تومان

1 از 512345