محصولات دسته : ماشین شارژی کودک

اردک شارژی,جوجه اردک سوار شدنی,اردک سواری کودک

کد کالا1118 شارژی دوموتور کنترلی صندلی چرمی

قيمت : 565000 تومان
ماشین شارژی کنترلی دو موتور 195

آلبوم تصاوير این محصول   کد کالا (مدل ) 11110 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري 2باطری 6 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 50کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها  

قيمت : 720000 تومان
ماشین شارژیxmx

آلبوم تصاویر ماشین شارژی xmx کد کالا ۱۱۱۷۳   برند تو ضیحات بیشتر دو مو تور – کنترلی مشاهده همه ماشین شارژی ها  

موجود نیست
ماشین شارژی809

آلبوم تصاوير ماشین شارژی809   کد کالا (مدل ) 809 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري 2باطری 6 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 45کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها  

قيمت : 780000 تومان
ماشین شارژی338

آلبوم تصاوير اين محصول   کد کالا (مدل ) 338 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري 2باطری 6 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 45کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها  

قيمت : 775000 تومان
ماشین شارژی GTS66C

آلبوم تصاوير اين محصول   کد کالا (مدل ) GTS66C نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري 2باطری 6 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 45کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد قابلیت پخش موزیک MP3-RAM- USB هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها

قيمت : 715000 تومان
ماشین شارژیGTS66B

آلبوم تصاوير اين محصول   کد کالا (مدل ) GTS66B نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري 2باطری 6 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 45کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد قابلیت پخش موزیک   MP3-RAM- USB هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها  

قيمت : 715000 تومان
ماشین شارژی8888

آلبوم تصاوير اين محصول   کد کالا (مدل ) 8888 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري 2باطری 6 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 45کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد قابلیت پخش موزیک – رادیو  MP3-RAM- USB هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها  

قيمت : 730000 تومان
ماشین شارژی998

آلبوم تصاوير اين محصول کد کالا (مدل ) 998 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته – سه سرعته نوع باطري باطری 12 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد ریموت 2.4G قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 70کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد قابلیت پخش موزیک رادیو MP3 – RAM – USB   هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها  

قيمت : 1219000 تومان
ماشین شارژیf002

آلبوم تصاوير اين محصول کد کالا (مدل ) f002 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري باطری 12 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 50کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد موزیک ایرانی   هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر تک رنگ متالیک مشاهده همه ماشين شارژي ها  

قيمت : 910000 تومان
ماشین شارژیf002a

آلبوم تصاوير اين محصول کد کالا (مدل ) f002 -a   نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري باطری 12 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 50کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد موزیک ایرانی   هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها

قيمت : 980000 تومان
ماشین شارژی7699

آلبوم تصاوير اين محصول کد کالا (مدل ) 7699 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطري باطری 12 ولت پيمايش در هر شارژ 2 ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابليت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن 45کيلو گرم قابليت پخش موزيک دارد هزينه ارسال رايگان   تو ضيحات بيشتر مشاهده همه ماشين شارژي ها

قيمت : 860000 تومان
ماشین شارژی۸۱۸۸a

آلبوم تصاویر این محصول کد کالا (مدل ) ۸۱۸۸a نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطری ۲باطری ۶ ولت پیمایش در هر شارژ ۲ ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابلیت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن ۴۵کیلو گرم قابلیت پخش موزیک دارد هزینه ارسال دارد   تو ضیحات بیشتر  تک رنگ متالیک مشاهده همه ماشین شارژی ها

موجود نیست
ماشین شارژی۸۰۳A

آلبوم تصاویر این محصول کد کالا (مدل ) ۸۰۳a نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطری باطری ۱۲ ولت پیمایش در هر شارژ ۲ ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابلیت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن ۴۵کیلو گرم قابلیت پخش موزیک دارد موزیک ایرانی هزینه ارسال دارد   تو ضیحات بیشتر  تک رنگ متالیک مشاهده همه ماشین شارژی ها

موجود نیست
ماشین شارژیf001

آلبوم تصاویر این محصول کد کالا (مدل ) f001 نوع موتور دو موتوره – دو سرعته نوع باطری باطری ۱۲ ولت پیمایش در هر شارژ ۲ ساعت برند کالا کنترل از راه دور دارد قابلیت درب بازشو دارد دو درب بازشو تحمل وزن ۴۰کیلو گرم قابلیت پخش موزیک دارد موزیک ایرانی هزینه ارسال رایگان   تو ضیحات بیشتر مشاهده همه ماشین شارژی ها

موجود نیست

1 از 41234